Josep Puigdollers

Bateria.
” Joventut, experiència i….. frescor!

Nascut el 1994 a Barcelona, és el músic més jove de l’orquestra Metropol. Comença a estudiar bateria als 11 anys amb el professor David Garcia a Granollers. Als 18 anys complementa la seva formació instrumental a L’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona estudiant solfeig, harmonia i fins aleshores ha passat per les mans d’Enric Illa, Quim Solé, Fèlix Serra i actualment Marc Miralta. Ha treballat en diversos enregistraments, grups i orquestres i actualment és professor de l’escola Viulamúsica de Cardedeu.

La temporada 2019 deixa de formar part de l’Orquestra Metropol.

Top