Política de privadesa dels càstings

Política de privadesa

Els responsables d’aquest càsting considerem com un objectiu bàsic garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels participants i, per aquest motiu, manifestem el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Per tant, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

Responsable del tractament

Orquestra Metropol SL és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es tractin en aquest procés de selecció.

Descripció del tractament

A continuació us informem dels tractaments fets per Orquestra Metropol SL en relació amb les dades que l’usuari faciliti en els formularis d’inscripció, per correu electrònic, Whatsapp o el dia de les proves.

Per a cadascun especifiquem: la finalitat i la base jurídica del tractament, el termini durant el qual conservarem les vostres dades i, si escau, la possible comunicació de dades a tercers.

Formulari d’inscripció, correus electrònics i Whatsapps

Tractament de dades amb la finalitat de gestionar la selecció de candidats i l’organització de les audicions. Això pot incloure, entre d’altres:

 • Convocatòries al càsting actual i a futurs.
 • Rebre ofertes de feina.
 • També podem tractar les vostres dades per a atendre qualsevol qüestió, dubte, queixa o reclamació que ens pugueu adreçar.

Material audiovisual

Això inclou les fotos, vídeos i àudios enregistrats al càsting.

Tractament de dades amb la finalitat de revisar el material per tal d’escollir cantants per a l’Orquestra Metropol, tant per a la temporada actual com per a futures temporades. Això pot incloure, entre d’altres:

 • Confecció d’extractes de vídeo i fotografies.
 • Ús del material per a les pàgines web i xarxes socials de l’Orquestra Metropol en l’únic cas que el candidat sigui seleccionat.

Base legal

Consentiment: tot marcant la casella que figura en el formulari d’inscripció.

Termini de conservació

Fins que no revoqueu el consentiment.

Destinataris

No se cediran les vostres dades personals a cap tercer llevat de la possibilitat de creació de material audiovisual per ho qual ens reservem el dret de cedir-lo amb aquest únic objectiu, restringit als candidats que passin a formar part de l’Orquestra Metropol.

Drets que podeu exercir en relació a les vostres dades personals

En qualsevol moment, i de manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

 • Accedir a les vostres dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • Obtenir d’Orquestra Metropol SL. la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Orquestra Metropol SL deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Revocar els consentiments.
 • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que Orquestra Metropol SL ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit a l’adreça següent: Passeig Prim, 12, 43202 Reus. O bé a la següent adreça de correu electrònic: casting@orquestrametropol.com, informant-nos del dret que desitgeu exercir i incloent-hi les vostres dades identificatives.

Mesures de seguretat

Orquestra Metropol SL ha aplicat i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris front a pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que Orquestra Metropol SL. fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, Orquestra Metropol SL. utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per impedir-hi qualsevol accés no autoritzat.

Actualització d’aquesta política de privadesa

Orquestra Metropol SL es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el formulari i el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria.

Per això, Orquestra Metropol SL recomana a l’usuari que llegeixi detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accedeixi al lloc web i, en tot cas, abans de registrar-se, subscriure’s per mitjà d’aquest lloc web.

Versió actual de la política de privadesa: setembre del 2018

Top